ZADZWOŃ

MAPA

Termowizja

Wykrywamy zagrożenie
bezpieczeństwa i kosztowną
usterkę zanim się wydarzy

Termowizja umożliwia szybką i bezinwazyjną diagnozę stanu technicznego rozmaitych maszyn i urządzeń. Pozwala zbadać bezpieczeństwo oraz poprawność pracy elementów elektrycznych. Umożliwia lepsze planowanie remontów oraz uniknięcie przestojów produkcyjnych. Ta nowoczesna technologia jest również nieoceniona przy analizie właściwości cieplnych domu czy mieszkania.
THERMO-VENT oferuje badania diagnostyczne przy pomocy niezwykle czułej kamery termowizyjnej Flir T540. Koszt naszego badania bardzo szybko się zwróci, jeżeli wykryte wady zostaną chociaż częściowo usunięte.

Termowizja

Dokładnie wskażemy Ci
miejsce, gdzie może wystąpić
potencjalna awaria

Kamera termowizyjna może rejestrować obrazy termograficzne przydatne w kontroli cyklu produkcyjnego bez ingerencji w proces technologiczny. Jeśli urządzenie lub jego część działa nieprawidłowo, wówczas z maszyny lub podzespołu wydziela się znacznie większa ilość ciepła.
Nadmiar ciepła może mieć związek ze zużyciem lub zacieraniem elementów ruchomych urządzenia, niewłaściwym smarowaniem czy uszkodzeniem systemy chłodzącego. Wyższa temperatura wskazywać może też przeciążone obwody elektryczne lub miejsce, gdzie uszkodzona jest izolacja.

Zadbaj o ciągłość produkcji i
o bezpieczeństwo Twoich
pracowników!

Zdjęcia termograficzne pozwalają szybko ocenić, czy elementy maszyny lub infrastruktury energetycznej nagrzewają się nierównomiernie lub znaleźć wadliwą izolację bądź przeciążone przewody elektryczne. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz pieniądze unikając przestoju z powodu awarii, ale możesz też zapobiec groźnemu pożarowi

Gdzie znajduje
zastosowanie termowizja?

Kontrola obiektów przemysłowych

  • Konserwacja i kontrola silników  – inspekcja kamerą termowizyjną wskazuje przyczynę awarii – najczęściej uszkodzone łożysko (niedrożne kanały smarownicze, przekroczone obciążenia, zużycie panewki), niewspółosiowość wałów (tu koła zębate i pasy nagrzewają się znacznie bardziej niż reszta), przebicie izolacji wirnika lub przerwanie połączeń elektrycznych
  • Ocena poprawności pracy elementów elektrycznych i elektronicznych – termowizja łatwo wykrywa nieprawidłowe działanie transformatorów, wady zacisków doprowadzających prąd i zacisków izolatorów przepustowych, niedokładne zamocowanie okablowania, przerwane kable lub przewody ze skorodowanymi złączami oraz bezpieczniki bliskie przepalenia lub już przepalone
  • Konserwacja oraz kontrola urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych – pozwala odnaleźć miejsca, w których te urządzenia są przeciążone
  • Kontrola stanu technicznego instalacji cieplnych – termowizja umożliwia bezpieczną kotłów grzewczych oraz pieców, sprawdzenie stopnia zużycia ogniotrwałych okładzin urządzeń, stany przewodów doprowadzających i odprowadzających gazy oraz kontrolę systemów chłodzenia
  • Diagnostyka w przemyśle chemicznym   – pozwala na kontrolę sprężarek, rurociągów , zbiorników, chłodnic, wykorzystywana jest do monitorowania poziomu napełnienia zbiorników

  • Analiza produkcji- umożliwia kontrolę temperatury składników stosowanych w procesie produkcyjnym i poprawnej pracy zaworów sterujących, odpowiedzialnych za dozowanie płynów i materiałów sypkich

Inspekcja domu lub mieszkania

  • Zakup nowej nieruchomości – umożliwia sprawdzenie jakości robót montażowych, rozpoznanie ukrytych wad budowlanych i konstrukcyjnych

  • Chęć oszczędzania na ogrzewaniu i podwyższenia komfortu cieplnego – kamera termowizyjna wskazuje miejsca, w których dochodzi do strat ciepła (mostki termiczne itp.), lokalizuje anomalie termiczne, umożliwia lepsze dobieranie parametrów warstwy izolacyjnej przy docieplaniu budynku

  • Przegląd instalacji elektrycznej – pozwala sprawdzić instalację elektryczną pod kątem wadliwych połączeń i uszkodzeń przełączników, bezpieczników itp.

Aby skorzystać z badania Twojej linii produkcyjnej,
infrastruktury energetycznej lub domu bądź mieszkania przy
pomocy ultranowoczesnej, czułej kamery termowizyjnej –